ordinačné hodiny

MUDr. Jana Potúčková
Marta Palúchová
Viera Halamová
Anna Filipková

Lekárska služba prvej pomoci
– pohotovosť pre dospelých
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
tel.: 041/7233383, 5110348
e-mail:
info@medipraktik.sk

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

> vyšetrenie pacientov v ambulancii LSPP <

> lekárska návštevná služba – výjazdy k pacientovi domov sanitkou <

    lspp-1
    lspp-2
    lspp-3
    lspp-4
    lspp-5
stacks_image_D16A7585-FE74-4996-A6D2-8EADA7395D63
stacks_image_1695A1D0-36FA-4FB4-90AE-8AEC30E6A5CD
stacks_image_A451226F-1D2A-48BB-A9EB-3B791B45DEC9